Konflikter opstår både på arbejdet og i privatlivet, og er et grundvilkår i livet. Ingen kan gå igennem et liv med sociale relationer uden at der også opstår konflikter. Langt de fleste konflikter løser vi selv, mens andre kræver konfliktrådgivning udefra for at blive løst.

Konflikter er ofte forbundet med store personlige omkostninger, og i virksomheder kan konflikter endog give sig udslag på virksomhedens samlede produktivitet. Konflikter kan på arbejdet også være forbundet med tabt arbejdsglæde og mulig stress. Dette kan i sidste ende resultere i både opsigelser og øget sygefravær.
Afgørende for din virksomheds vækst og medarbejdernes trivsel er, at der kommer fokus på hvorledes man i praksis håndterer de konflikter, der altid vil opstå. En målrettet indsats kan gøre konflikterne til et aktiv, som både kan være med til at skabe udvikling for virksomheden og den enkelte medarbejder.

Illustration af konflikter på arbejdspladsen

Der er ofte flere involverede i konflikter på arbejdspladsen end dem man umiddelbart får øje på.

Konflikter kan være belastende i det omfang de får lov til at eksistere uden, at der bliver gjort noget ved dem. De kan ødelæge den enkeltes trivsel, og være med til at nedbryde betydningsfulde relationer.

Konfliktrådgivning

Afgørende er hvordan du/I vælger at tackle konflikterne. Det er det man populært kalder konflikthåndtering. Alle kan have behov for hjælp og derfor tilbyder ConflictOR konfliktcoaching og konfliktrådgivning til alle, der måtte have interesse heri. Konfliktcoaching er ikke løsningen på konflikten, men et værktøj til selv at nå hen mod løsningen. Den enkelte person bevarer i lighed med konfliktmæglingsprocessen selv kontrollen når det drejer sig om konfliktcoaching.