Center for konfliktløsning

Center for konfliktløsning er en medlemsbaseret  organisation, der blandt andet arbejder med udbredning af viden om konfliktmægling, netværksdannelse og fungerer som videnscenter for opsamling af praktiske erfaringer i arbejdet med konfliktløsning. Derudover tilbyder center for kofliktløsning også gratis konfliktrådgivning.

Landsforeningen for Børn og Forældre

Landsforeningen for Børn og Forældre er en frivillig forening der tilbyder rådgivning til forældre som  er gået fra hinanden. Rådgivningen sker med udgangspunkt i barnets trivsel.

Skilsmisse- og samlivskonsulenterne

Skilsmisse- og samlivskonsulenterne tilbyder professionelle løsninger til både virksomheder og private. Udgangspunktet er at der etableres en rådgivning der sikrer, at den enkelte kommer igennem en skilsmisse eller samlivsophør på den mest hensigtsmæssige måde.

Nethe Plenge

Nethe Plenge er cand.pæd., konfliktmægler og udviklingskonsulent. Derudover er hun forfatter til flere bøger med konflikthåndtering som tema og har en bred undervisningserfaring.

Lederweb

Lederweb har en del korte artikler med fokus på ledelse og konflikthåndtering.

Ledelsesrådgivning

Kompetent rådgivning af ledere indenfor mange forskellige aspekter af virksomhedens drift.