Ronnie Siegumfeldt AndersenRonnie Siegumfeldt Andersen er en af danmarks førende eksperter indenfor forhandling og konfliktløsning.  Ronnie har mange års erfaring både fra arbejdsgiver og arbejdstager siden på det danske arbejdsmarked.

Ronnie tilbyder rådgivning af virksomheder og afholdelse af kurser tilpasset jeres virksomhed. Han har fokus på relationens betydning i forhold til at skabe værdi og vækst i virksomheden. Han er specialist i at få medarbejdere til at samarbejde på tværs af faggrupper og ledelseslag.

CV

  • Master i arbejdsret og forhandling, fra juridisk institut ved Århus Universitet. Læs master afhandlingen her.: Kutymebegrebet i dansk arbejdsret
  • Program On Negotiation – Global, Executive Education Course, Harvard Law School
  • “Entrepeneurial Negotiation” fra M.I.T. – Massachusetts Institute of Technology
  • HD-enkeltfag i “Organisation og ledelse” og “Strategi og forandringsledelse” fra Aalborg Universitet.
  • “Konfliktmægling – mediation” og “Juridisk forhandling – Teori og praksis” fra Århus Universitet.
  • Gennemført flere andre kurser i bl.a. forhandling og tilrettelæggelse af undervisning.
  • Erfaring som personalejuridisk konsulent i Region Nordjylland, Personalejura og arbejdsmiljø. Bistår ledelsen med håndtering af vanskellige personalesager, og varetager forhandlinger med de faglige organisationer.
  • Erfaring fra Dansk Sygeplejeråd, hvor han blandt andet vejledte sygeplejersker og organisationsvalgte i hvordan man undgik og løste konflikter på arbejdspladsen. Underviste organisationvalgte indenfor forskellige emner bl.a. forhandlingsteknik, konflikthåndtering og personalejura. Arbejdede derudover også med forhandlinger både individuelle og kollektive, og underviste sygeplejestuderende i arbejdsmarked og organisationsforhold.

Bliv en del af Ronnie Siegumfeldt Andersens netværk på LinkedIN

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *