Ronnie Siegumfeldt AndersenRonnie Siegumfeldt Andersen arbejder i ConflictOR med rådgivning af virksomheder og afholdelse af kurser og foredrag. Ronnie har fokus på relationens betydning i forhold til at skabe værdi og vækst i virksomheden. Han er specialist i at få medarbejdere til at samarbejde på tværs af faggrupper og ledelseslag.

CV

  • Master i arbejdsret og forhandling, fra juridisk institut ved Århus Universitet. Læs master afhandlingen her.: Kutymebegrebet i dansk arbejdsret
  • Program On Negotiation – Global, Executive Education Course, Harvard Law School
  • “Entrepeneurial Negotiation” fra M.I.T. – Massachusetts Institute of Technology
  • HD-enkeltfag i “Organisation og ledelse” og “Strategi og forandringsledelse” fra Aalborg Universitet.
  • “Konfliktmægling – mediation” og “Juridisk forhandling – Teori og praksis” fra Århus Universitet.
  • Gennemført flere andre kurser i bl.a. forhandling og tilrettelæggelse af undervisning.
  • Erfaring som personalejuridisk konsulent i Region Nordjylland, Personalejura og arbejdsmiljø. Bistår ledelsen med håndtering af vanskellige personalesager, og varetager forhandlinger med de faglige organisationer.
  • Erfaring fra Dansk Sygeplejeråd, hvor han blandt andet vejledte sygeplejersker og organisationsvalgte i hvordan man undgik og løste konflikter på arbejdspladsen. Underviste organisationvalgte indenfor forskellige emner bl.a. forhandlingsteknik, konflikthåndtering og personalejura. Arbejdede derudover også med forhandlinger både individuelle og kollektive, og underviste sygeplejestuderende i arbejdsmarked og organisationsforhold.

Bliv en del af Ronnie Siegumfeldt Andersens netværk på LinkedIN

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *