Retsmægling – konfliktmægling ved domstolen

Konfliktmægling ved domstolene kaldes retsmægling. Retsmægling har siden 2008 været landsdækkende i civile sager ved domstolene. Tiltrods herfor er brugen af retsmægling meget varierende alt efter hvor i landet man befinder sig. Rammerne for retsmægling i civile sager er beskrevet i retsplejelovens kapitel 27. Af dette kapitel fremgår at konfliktmæglingen kun Læs mere…