Ronnie Siegumfeldt Andersen arbejder ud fra følgende værdier når det gælder konflikter.

  • Konflikter er et livsvilkår
  • Vi er alle eksperter i vores eget liv
  • Det sete afhænger af øjnene der ser det
  • Dialog er altid ønskelig
  • Igennem “nye erkendelser” opstår mulighed for formulering af “nye løsninger”
  • Individualitet og relation er indbyrdes forbundet

Derudover anvender han principperne bag “Harvard Principled Negotiation” som er:

  • Adskil personer fra problemer
  • Fokuser på interesser ikke standpunkter
  • Find løsninger med fælles gevinst
  • Insister på objektive kriterier

Alt konfliktmægling i ConflictOR følger det “Europæiske adfærdskodeks for mæglere” Hvilket blandt andet sikrer at oplysninger behandles fortroligt og at mægler optræder og handler upartisk under konfliktmæglingen.