konflikthaandteringI det følgende vil jeg gennemgå en række faktorer som erfaringsmæssigt kan have betydning for hvorledes den enkelte formår at løse konflikter. Konflikthåndtering kan naturligvis ikke reduceres til disse faktorer, men skal ses i sammenhæng med øvrig viden på området

1. Win/Win

Mange angiver det faktum at begge parter skal føle, at de får noget ud af resultatet som det aller vigtigste. Min erfaring siger mig at de har ret, men samtidig må man ikke være bange for, at den ene part kan få mere ud af det end den anden. Det er sjældent at en konflikt løses ved at fordele sol og vind lige. Det afgørende er at begge parter kan forlade konflikten uden nederlag.

2. Søg kreative løsninger

Når konflikten er på sit højeste er det svært at kunne være kreativ i forhold til at finde løsningsmuligheder.  Afgørende for en konstruktiv konfliktløsning er, at der opstartes en dialog som kan være med til at nedtrappe konflikten. Når konflikten når et lavere niveau skabes muligheden for at konfliktens parter sammen kan skabe nye løsninger.

3. Empati

Vores evne til at kunne sætte os ind i andre menneskers følelsesliv kaldes også empati. Når konflikten er på sit højeste er den evne stærkt reduceret, og vi har kun fokus på egne følelser og behov. Nyere forskning viser at spejlneuroner spiller en rolle i forhold til denne evne. Når vi er stressede eller oplever konfliktfyldte situationer, nedsættes funtionen af spejlneuronerne. Det kan derfor betale sig at undgå svære samtaler når man i forvejen er stresset.

4. Assertion

Fokuser på problemet frem for personen. Fasthold dine egne rettigheder uden at krænke andres.Assertiv adfærd er måske ikke nøglen til at løse alle konflikter, men den forhindrer at en svær situation eskalerer.

5. Kontroller dine følelser

Find ud af hvad der lige netop får dit sind i kog. Forsøg i videst mulige omfang at undgå at blive aggressiv når personer rammer dine ømme punkter. Lav strategier for hvorledes du vil tackle folk, når de opfører sig på en måde som du normalt vil reagere uhensigtsmæssigt på. Øv dig i at tage mentale pauser, der bringer dig væk fra konflikten, og skaber balance i dit sind.

6. Viljen til at løse konflikten

Ofte findes viljen til at løse en konflikt ikke fra starten. En konflikt bliver således nød til at have eksisteret i en periode, hvor konfliktens parter har oplevet konflikten som så belastende, at det generer den måde de i øvrigt lever deres liv på. Når dette punkt er passeret, så bliver det muligt at løse konflikten

7. Analyser konflikten

Det er afgørende for en fornuftig håndtering af konflikten, at få skabt overblik over hvad uenigheden drejer sig om og hvorledes den påvirker ikke blot en selv, men også modparten og omgivelserne. Alt konflikthåndtering bør inddrage en analyse af konflikten. Ofte kan det være svært selv at få overblik over en konflikt man selv er en del af, og det kan derfor være en god ide´at søge hjælp fra sit netværk eller en professionel konfliktcoach.

Læs også:

Konflikthåndtering i pressede situationer – Spejlneuroner

 


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *