Det er efterhånden ret almindeligt, at jeg i mit arbejde møder mennesker, der angiver dårlig trivsel på deres arbejdsplads som et af deres hovedproblemer. Ofte skyldes disse trivselsproblemer konflikter med kolleger eller ledelse, andre gange skyldes de andre vilkår som eksempelvis øget arbejdsbelastning. I dette blogindlæg vil vi kigge nærmere på de trivselproblemer, der skyldes negative relationer med andre på arbejdspladsen.

dårlig trivsel på arbejdspladsenDet er ikke usædvanligt at en konflikt med enten en kollega eller med en leder, kan skabe mistrivsel på arbejdspladsen. Ofte er vi så fokuserede på egen situation, at vi ikke formår at skabe den platform af empati, der kræves for at vi selv kan finde løsningen på vores konflikt. Dårlig trivsel på arbejdspladsen skyldes ofte at en relation er blevet så belastende, at vi oplever den anden person som en fjende.

Konflikthåndtering – Vend dårlig trivsel på arbejdspladsen

Igennem mit arbejde og rådgivning har jeg identificeret fire simple spørgsmål, der kan være med til at skabe refleksion for den enkelte. Spørgsmålene er inddelt således at man starter med at tage udgangspunkt i egen situation og dernæst forholder sig til hvorledes konflikten påvirker andre.

1. Hvilke konsekvenser har konflikten for mig ?

Med udgangspunkt i dine egne følelser og holdninger beskriver du konflikten, set fra der hvor du er. Det er vigtigt, at du giver nok tid til dig selv til at besvare dette spørgsmål. Det er okay at være uretfærdig og hamrende subjektiv ved besvarelsen.

2. Hvilke konsekvenser har konflikten for min modpart ?

Når du har brugt den fornødne tid til at besvare spørgsmål 1, så er du klar til dette spørgsmål. Syntes du det er svært at sætte dig ind i modpartens følelsesliv så er du ikke alene, gør det så godt du kan. Alternativt kan du gå tilbage til spørgsmål 1 og bruge lidt mere tid på det. Det vigtigste er at du prøver at identificere hvilke konsekvenser konflikten har for din modpart, herunder også hvorledes konflikten påvirker din modpart følelsesmæssigt.


3. Hvilke konsekvenser har konflikten for mine omgivelser ?

En væsentlig øvelse når en konflikt skal analyseres er ikke blot at anskue hvilke konsekvenser der er for de involverede, men også at få bestemt hvordan konflikten påvirker omgivelserne. Et godt eksempel herpå kan hentes fra konflikter mellem mand og kone hvor konflikten ofte påvirker børnene. Det er væsentligt at anerkende, at en konflikt mellem to parter på en arbejdsplads i væsentlig grad også påvirker andre, og desværre er denne påvirkning oftest af negativ karakter.

4. Ønsker jeg konflikten fortsætter ?

Når du grundigt har besvaret de 3 foregående spørgsmål, så har du nu sikkert allerede fået bestemt om du ønsker konflikten skal fortsætte eller om du vil stoppe denne. Ikke alle konflikter er negative og det er derfor væsentligt at besvare dette 4. spørgsmål. En konflikt kan også være forbundet med positive konsekvenser.

Ovenstående spørgsmål er udelukkende designet til at skabe en grundig analyse af den igangværende konflikt. Dette er en forudsætning for at komme videre i processen. Næste skridt vil være dialog mellem de involverede. Er konflikten voldsom kan det være en fordel at lade dialogen foregå som en struktureret proces i form af konfliktmægling. Når den igangværende konflikt er løst kan man arbejde henimod at få øget de relationelle kompetencer på arbejdspladsen, således at konflikter i fremtiden undgås. Mange undersøgelser viser, at man ved at øge menneskers viden omkring konflikthåndtering, også ændrer deres måde at møde fremtidige konflikter på. Min anbefaling er derfor, at man arbejder på at få viden omkring konflikthåndtering udbredt på arbejdspladsen, for derved i sidste ende at sikre et godt arbejdsmiljø.

Læse også:

Syv centrale begreber i konflikthåndtering

Dårlig ledelse skaber konflikter – Gode råd til medarbejderen


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *