Forhandling og konfliktøsning

Styrk dine kompetencer som forhandler og konfliktløser

– indtag ledelsesrummet i vanskelige situationer

 11., 12. og 26. marts 2020 på Hotel Scandic City Aarhus

DER ER LUKKET FOR TILMELDINGER KONTAKT MIKKEL ELLER RONNIE HVIS DU ØNSKER ET KURSUS

                                                                                  Mikkel Gudsøe, E-mail: mg@mdrg.dk, mobil: +45 42420004

                                                             Ronnie Siegumfeldt Andersen, E-mail: ronnie@conflictor.dk, mobil: +45 22936383

Alle forhandler – og særligt som offentlig leder er denne kompetence afgørende for at sikre mest mulig indflydelse, når du ønsker at andre skal udføre en bestemt handling eller de skal undlade at handle.

I den proces er ledelse, relationsoptimering, psykologi, ordvalg, kropssprog og i større forhandlinger sågar også strategi essentielt for den offentlige leder.

På dette kursus får du professionelle redskaber, såvel som teori og praksis til at forstå tidligere forhandlinger og vigtigst – til at styrke dine fremtidige forhandlinger og performance som leder.

Som offentlig leder befinder du dig også fra tid til anden i konflikter i forhold til medarbejdere, tillidsrepræsentanter, andre ledere og borgere, som du enten er en del af eller har det organisatoriske ansvar for. Du får på kurset konkrete værktøjer til at håndtere disse udfordringer.

Kurset er bygget op således, at der er en vekselvirkning mellem teori og øvelser. Deltagerne får igennem øvelserne mulighed for at afprøve forhandlingteknik og konfliktløsningmetoder i et miljø, hvor der kan drages læring og man har mulighed for at afprøve forskellige tilgange. Øvelser betragtes som et fortroligt rum.

Kursets undervisere er to af landets førende eksperter indenfor forhandling og konfliktløsning, og du kan glæde dig til 3 tempofyldte dage med stor praksisnær læring samt en afsluttende workshop og vidensdeling for best practice i den offentlige sektor. 

Dag 1: (11. marts 2020) Professionel forhandling i det offentlige | de professionelle værktøjer

Denne dag klæder dig på til at kunne varetage de forhandlinger du vil møde som offentlig leder. På dagen vil der blive gennemgået professionel forhandlingsteori, strategi, taktikker og forskellen på normal vs. optimal forhandlingsadfærd.

Du vil få en indføring i hvad der kendetegner den offentlige arbejdsplads som forhandlingsrum.

Du vil lære hvordan du stiller krav til både forberedelse og udførelse ved større forhandlinger, hvor du ofte får støtte af HR eller lignende, så du sikrer at dine interesser varetages og formidles optimalt og dermed skaber bedre resultater.

Som afslutning på dagen vil du lære hvordan viden om kropssprog, dit eget og andres, kan hjælpe dig i forhandlinger.

Dag 2: (12. marts 2020) Konflikthåndtering i det offentlige | håndtér de sværeste situationer professionelt

Man kan ikke være leder eller medarbejder uden at man vil møde konflikter på sit arbejde. Denne dag arbejdes der med konfliktens psykologi, og hvordan man professionelt som leder kan intervenere når dette er nødvendigt.

Du får på dagen processer og kognitive værktøjer der vil gøre dig i stand til at håndtere og løse konflikter på arbejdspladsen.

Denne dag vil vi ligeledes arbejde med ”Den svære samtale” og ”Den tjenstlige samtale” som der erfaringsmæssigt er stor interesse for.

Dag 3: (26. marts 2020) Workshop og vidensdeling | erfaring & best practices

Dagen er placeret 2 uger efter det første modul som led i at øge værdien og kompetencerne udsprunget af kurset. I de 2 mellemliggende uger skal den offentlige leder aktivt bemærke, når denne befinder sig i forhandlinger eller konflikter og skal aktivt søge at anvende de værktøjer og strukturer, som dag 1 og 2 har givet.

På dag 3 skabes der et fortroligt rum for vidensdeling, sparring og dialog om forskellige typer af forhandlinger, konflikter og erfaringer med håndtering heraf, så du får værdifuld input og en unik indsigt fra andre.

Mikkel Gudsøe er adjungeret lektor (Honorary Associate Professor) ved Aarhus Universitet i Legal Negotiation og har startet og undervist i faget siden 2008 og er en af Danmarks førende eksperter indenfor sit felt. 

Mikkel er endvidere uddannet mediator og har haft en lang erhvervsmæssig karriere som chefadvokat i Brancheorganisationen Dansk Mode & Textil med ansvar for internationale retsforhold samt forhandling og konfliktløsning samt senest Executive Vice President – Legal Affairs i Juhl Bach-koncernen ved Aarhus. 

Mikkel har endvidere løbende undervist nationalt og internationalt ligesom der løbende undervises både ministerier, advokater, revisorer og erhvervsvirksomheder. Mikkel har ansvaret for modulet Forhandling på Advokatuddannelsen under Advokatsamfundet. 

Mikkel har i mange år coachet danske hold i internationale konkurrencer herunder International Negotiation Competition samt International Commercial Mediation Competition ved det Internationale Handelskammer i Paris, herunder vundet flere special awards med holdene.

Ronnie Siegumfeldt Andersen - Foredragsholder og konsulentRonnie Siegumfeldt Andersen er uddannet master i arbejdsret og forhandling ved Aarhus Universitet og har mere end 10 års erfaring med forhandlinger på det offentlige område, både på arbejdsgiver og arbejdstager siden.

Ronnie har gennemført forhandlingskurser udbudt af Harvard Law School samt M.I.T. – Massachusetts Institute of Technology, og er ligeledes uddannet forhandler i fagbevægelsens uddannelsessystem.

Ronnie har stor erfaring med konfliktløsning på arbejdspladser, og har igennem de sidste 4 år rådgivet ledelser på alle niveauer i Region Nordjylland, indenfor både forhandling og konfliktløsning. 

Ronnie driver desuden firmaet ConflictOR, hvor han hjælper offentlige og private arbejdspladser med både konfliktløsning, komplicerede forhandlinger og afholdelse af kurser og foredrag. 

Ronnie er derudover stifter af ledelsesraadgivning.dk, der samler nogle af landets dygtigste selvstændige konsulenter indenfor en række specialområder.

Tid og sted:

Kurset afholdes den 11., 12., og 26. marts 2020 – Kl. 8.30 – 16.00 (8.30 – 9.00 morgenmad)

Hotel Scandic City Aarhus, Østergade 10, 8000 Aarhus C – Se hotellet HER

Pris:

Mulighed for early bird rabat ved bestilling før 15. januar 2020 – kun 11.995,- ex. moms

Ved bestilling efter 15. januar 2020 er prisen 14.995,- ex. moms

Kursusbevis:

Kursister der deltager alle 3 dage får udstedt et kursusbevis på gennemførelse af kurset.

Parkering:

Angiv venligst i tilmelding om du ønsker at gøre brug af gratis parkering i hotellets p-kælder.

Overnatning:

Kurset er et dagskursus uden overnatning. Ønsker du overnatning mellem den 11. og 12. marts kan dette bookes ved hotellet på aarhuscity@scandichotels.com  – Anvend koden – BCON110320  

Prisen er 1425,- inkl. moms (Standardværelse 1 person) Frist for booking er 9. februar 2020, herefter frigives værelser til anden side.

Bindende tilmelding:

Tilmelding er bindende. Er man forhindret kan pladsen overføres til en anden person mod et gebyr på 150,- 

Kontaktinfo:

Mikkel Gudsøe, E-mail: mg@mdrg.dk, mobil: +45 42420004

Ronnie Siegumfeldt Andersen, E-mail: ronnie@conflictor.dk, mobil: +45 22936383

Har du spørgsmål forud for tilmeldingen så kontakt Ronnie Siegumfeldt Andersen via mail ronnie@conflictor.dk

DER ER LUKKET FOR TILMELDINGER KONTAKT MIKKEL ELLER RONNIE HVIS DU ØNSKER ET KURSUS

Mikkel Gudsøe, E-mail: mg@mdrg.dk, mobil: +45 42420004

Ronnie Siegumfeldt Andersen, E-mail: ronnie@conflictor.dk, mobil: +45 22936383

Kursus i forhandling og konfliktløsning