Konflikter i familien kan på ligefod med andre konflikter løses ved konfliktmægling. Ofte er der flere følelser involveret, hvorfor det kan være en god ide´at afsætte yderigere tid end man normalvis gør eller splitte konfliktmæglingen op i to sessioner. Det er som i andre konflikter vigtigt, at parterne i familien er enige om at de vil forsøge mægling. Selve konfliktmæglingen følger den refleksive model som andet mægling også gør. Du kan læse mere om den refleksive model her og mere om konfliktmægling her.

Skilsmisse – konflikt

Drejer konflikter i familien sig om mor og far der skændes, og er der børn involveret, så kan konfliktmægling ved statsforvaltningen måske være en mulighed.Mor og far skændes - konflikter i familien Med den nye forældreansvarslov blev konfliktmægling en del af de tiltag der iværksættes for at løse konflikter i familien, når der er stridigheder omkring forældremyndigheden. Statsforvaltningen har efter forældreansvarslovens §32 pligt til at tilbyde konfliktmægling når der er uenighed omkring forældremyndighed og/eller bopæl. Statsforvaltningen kan også tilbyde konfliktmægling i andre tilfælde hvor der er behov herfor.

Træningen af konfliktmæglere i statforvaltningen består af et forløb på ialt 7 dage, hvilket ikke syntes af meget når man tænker på kompleksiteten af de konflikter der skabes når mor og far skændes, og ikke længere kan få relationen til at fungere.

På baggrund af det ofte særdeles høje konfliktniveau, har flere interesse organisationer da også været ude at kritisere forældreansvarsloven der som udgangspunkt giver forældrene delt forældremyndighed. I den sammenhæng bliver det derfor endnu vigtigere at få forbedret relationen mellem forældrene således at de kan samarbejde om barnet. Man kan derfor argumentere for at disse konflikter i familien ikke alene bør løses ved mægling, men også bør følges op af individuel rådgivning i forhold til konflikt reducerende adfærd, herunder anerkendende kommunikation.

(Teksten kan gengives med korrekt kildeangivelse og henvisning til www.conflictor.dk)


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *