Konflikter opstår både på arbejdet og i privatlivet, og er et grundvilkår i livet. Ingen kan gå igennem et liv med sociale relationer uden at der også opstår konflikter. Langt de fleste konflikter løser vi selv, mens andre kræver konfliktrådgivning udefra for at blive løst.

Konflikter er ofte forbundet med store personlige omkostninger, og i virksomheder kan konflikter endog give sig udslag på virksomhedens samlede produktivitet. Konflikter kan på arbejdet også være forbundet med tabt arbejdsglæde og mulig stress. Dette kan i sidste ende resultere i både opsigelser og øget sygefravær.

Afgørende for din virksomheds vækst og medarbejdernes trivsel er, at der kommer fokus på hvorledes man i praksis håndterer de konflikter, der altid vil opstå. En målrettet indsats kan gøre konflikterne til et aktiv, som både kan være med til at skabe udvikling for virksomheden og den enkelte medarbejder.

Illustration af konflikter på arbejdspladsen

Der er ofte flere involverede i konflikter på arbejdspladsen end dem man umiddelbart får øje på.

Konflikter kan være belastende i det omfang de får lov til at eksistere uden, at der bliver gjort noget ved dem. De kan ødelægge den enkeltes trivsel, og være med til at nedbryde betydningsfulde relationer.