Samarbejdsformerne på arbejdspladserne er i konstant udvikling, et begreb som relationel koordinering er efterhånden dagligdag i enhver HR afdeling. Det stiller øgede krav til sociale kompetencer både for medarbejdere og ledere, således at de er i stand til at indgå i produktive og vækstskabende teamsamarbejder og projektgrupper.

Der er derfor naturligvis god grund til at forebygge konflikter i virksomheden. Dette kan gøres ved at følge tre simple råd om god kommunikation.Lytte

  1. Lyt til dine kollegaer. Husk at lytte til ende og anerkend nye ideer og måder at løse problemerne på. Husk ingen er i stand til at lytte med munden fuld af ord.
  2. Tag ansvar for egen situation og koncentrer dig om de faktorer du selv er i stand til at påvirke. Opgiv tanken om at ændre andre mennesker, og fokuser i stedet på hvordan du kan gøre situationen bedre.
  3. Hver opmærksom på de ord du bruger, men hver især opmærksom på de signaler du sender med kroppen. Det er ofte det der ikke bliver sagt, det vi ser i ansigtet på hinanden, der skaber konflikten.

En forudsætning for at teamsamarbejder fungerer optimalt er, at der er aftalt spilleregler. Dette kan eksempelvis gøres igennem workshops hvor de enkelte team medlemmer får mulighed for at definere hvorledes de gerne vil arbejde sammen. Derudover har om det enkelte teammedlems kompetencer og teamets overordnede mål og ambitionsniveau stor betydning. Når konteksten for teamsamarbejdet er klart, så performer de enkelte medlemmer ofte optimalt. Derudover giver det både arbejdsglæde og medarbejdertrivsel når teamsamarbejdet fungerer.


De fleste konflikter på arbejdspladsen starter i det små. Derfor er lederens evne til at opfange de tidlige signaler afgørende for at der kan igangsættes en hurtig intervention, og derved undgå at konflikten eskalerer til et niveau hvor det kræver ekstra ressourcer igen at få etableret det gode samarbejde. Derfor er det vigtigt, når du som leder mærker  en konflikt blandt personalet, at du får spurgt ind til det hos de involverede parter med det samme. I denne proces er det vigtigt, at signalere at du ikke tager den ene parts parti frem for den anden. Konflikter på arbejdet løses bedst når du som leder viser, at du anerkender begge parters følelser og behov.

Såfremt konflikten har nået et niveau hvor parterne har svært ved overhovedet at tale sammen kan konfliktmægling være et alternativ. Konfliktmægling som metode kan både anvendes til individer og grupper. Konflikter på arbejdet kan derfor også løses ved hjælp af denne metode.

 


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *