Langvarige konflikter på arbejdet kan have betydelige negative konsekvenser både for den enkelte, men også for arbejdspladsen.

Konflikter og stress – Nedsat produktivitet

stess og konflikterEn del forskning peger på at konflikter kan udløse stressreaktioner hos den enkelte, og der er begrundet mistanke om at konflikter endog kan udløse depressioner, og i værste tilfælde selvmordstanker og selvmordsforsøg. Konflikter virker også negativt i forhold til den enkeltes generelle trivsel.

For virksomheden skaber konflikterne også problemer. Langvarige uløste konflikter er i modstrid med medarbejdernes grundliggende behov om samhørighed, tryghed og forudsigelighed.

Konflikter virker også negativt på medarbejdernes evne til at indgå i teamsamarbejder og samtidig reduceres medarbejdernes kreative kompetencer.

Der er derfor alt mulig grund til både for den enkelte, men også som virksomhed at forebygge og arbejde målrettet med konflikthåndtering og konfliktløsning.

Forebyggelse af konflikter

Alle virksomheder bør efter min mening have systematiserede rutiner for tidlig opsporing og identifikation af konflikter. Den vigtigste faktor når vi taler om konfliktforebyggelse i virksomheden er aktiv ledelse. Som leder bør du være opmærksom og gribe ind, hvis snakken bliver nedladende eller fjendtlig overfor enkeltpersoner eller teams. En leder som der går forrest med en konfliktforebyggende adfærd er med til at skabe en sund kultur på arbejdspladsen.

Ikke alle konflikter kan forebygges og det er derfor vigtigt at du også kan løse små konflikter mellem dine medarbejdere. Som leder kan du bruge nedenstående råd som inspiration når en konflikt mellem medarbejderne skal løses.

  • Talt med dine medarbejdere enkeltvis, medmindre du er uddannet i konfliktmægling
  • Gå efter bolden, ikke manden
  • Lyt til ende og lad være at afbryde dine medarbejdere
  • Forsøg at få et billede af hvad medarbejderne mener er årsag til konflikten
  • Få årsagerne belyst og gjort så konkrete som muligt
  • Prøv at finde en løsning hvor ingen taber ansigt
  • Er du ikke selv i stand til at løse konflikten, så søg hjælp hos andre

For mere information omhandlende stress, kan jeg anbefale Stressforeningen´s hjemmeside.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *