Ordet konflikt stammer fra fra det latinske configlare der betyder at støde sammen. Det er dette sammenstød der bliver interessant, når man som jeg beskæftiger sig med konflikthåndtering. Sammenstødet har dog ofte store personlige omkostninger og kræver derfor både opmærksomhed og empati.

Der findes mange defintioner på en konflikt:

  • Ved social konflikt forståes et forhold mellem parter, der består i, at mindst en af parterne med ord eller handling udtrykker hensigt til at begrænse den andens adfærd eller adfærdsmuligheder.
Verner Goldschmidt
  • Konflikter er uoverenstemmelser mellem to eller flere parter, der fremkalder spændinger i den enkelte.
Vibeke Vindeløv

Derudover kan man adskille konflikter i 3 domæner:

  • Apersonelle konflikt – System konflikter; Her kan det eksempelvis være mistro til sundhedsvæsenet eller mistro til poltikkere.
  • Intrapersonelle konflikt – konflikter i den enkelte; Oftest vil disse give sige til udtryk som følelseudbrud. Eksempelvis som vrede, latter eller gråd.
  • Interpersonnelle konflikt – konflikter mellem mennesker; Disse kan ofte have gavn af både konfliktmægling og konfliktcoaching. Det er ofte svært at overskue konsekvenser og dynamikker i konflikter man selv er involveret i.

En anden måde er at opdele konflikter på typer:

  • Strukturelle konflikter – Foregår i og ofte relateret til magt. Det kan eksempelvis være i relation til ledelsen
  • Instrumentelle konflikter – Om konkrete mål og midler, eks. Hvor skal familien på ferie eller hvad skal vi se i fjernsynet 
  • Interessekonflikter – Knaphed på ressourcer. Det kunne eksempelvis være; skal vi købe et nyt fjernsyn eller skal vi tage på ferie.
  • Værdikonflikter – Mohammed krisen. Ytringsfrihed vs. Religiøs overbevisning

En væsentlig del af arbejdet med konflikter er indeholdt i et af mit ynglingcitater:

Billede omkring konflikter

Konflikter opstår alle steder

Fred betyder ikke fraværet af konflikt; forskelle vil der altid være. Fred betyder at man løser disse forskelle med fredelige midler; gennem dialog, uddannelse, viden; og på humane måder.

Dalai Lama

For mig betyder dette citat at vi bliver nød til at acceptere vores liv på godt og ondt. Det vigtigste er at vi i vores adfærd og vi i vores søgen efter viden stræber efter at finde løsninger der ikke krænker andre.

(Teksten kan gengives med korrekt kildeangivelse og henvisning til www.conflictor.dk)


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *