Det er ofte svært at vælge den optimale form for konflikthåndtering i pressede situationer. En af forklaringerne er naturligvis, at når vi er vrede på et andet menneske så handler vi ofte uden at tænke først. En anden og mere overset forklaring kan findes indenfor den neurofysiologiske forskning. Her har man opdaget nogle bestemte nerveceller man har navngivet spejlneuroner.

Spejlneuroner og empati

Spejlneuroner er en type nerveceller der hos mennesker aktiveres både når vi ser en handling, hører om den og når vi selv udfører den. Forskere mener, at det er denne type nerveceller der gør mennesket i stand til at forstå hvad der sker i andre mennesker ikke igennem fornuft, men igennem følelser.spejlneuroner og konflikthåndtering Denne særlige type nerveceller gør os derfor i stand til at skabe et følelsesmæssigt fællesskab med andre personer. Dette sker ubevidst og uden at den enkelte er opmærksom på processen. Med andre ord så er det spejlneuroner, der er årsagen til at vi er i stand til at forstå andre mennesker på det følelsesmæssige plan. Vi bliver igennem spejlneuronerne empatiske væsner.

Konflikthåndtering

Angst, anspændelse og stress mindsker spejlneuronernes signalrate væsentligt. Dette betyder at vores evne til at skabe en følelsesmæssig forbindelse til et andet menneske reduceres væsentligt når vi udsættes for situationer hvor vi er pressede. Mister man opmærksomheden på den person man indgår i en relation med, så mindskes den følelsesmæssige resonans ligeledes.

Ovenstående er ekstremt vigtigt at være opmærksom på, når vi skal forstå dynamikken bag konflikter og forstå hvorfor mennesker, der tilsyneladende er fornuftige handler irrationelt og ikke ser åbenlyse tilkendegivelser fra den anden part. Skal konflikten håndteres optimalt bør den dygtige konfliktmægler derfor som udgangspunkt, skabe et rum hvor parterne kan slappe af og være trygge. Ligeledes er det også vigtigt at parterne er placeret således at ingen andre ting stjæler fokus.

Lykkes det at skabe dette rum, skabes de bedst mulige betingelserne for at parterne har en mulighed for at forstå hinanden på et følelsesmæssigt plan. Dette vil i mange tilfælde være den direkte årsag til at konflikten kan løses, og balancen i relationen genskabes.

LÆS OGSÅ:

Syv centrale begreber i konflikthåndtering


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *