I ”gamle dage” var der helt klare måder at håndtere konflikter på. Der var også indbyggede ting i samfundet der virkede konfliktforebyggende. Vi var internt afhængige af hinanden i de gamle samfundsstrukturer. De mønstre der var engang holder ikke mere. Vi er blevet det man kalder kulturelt frisatte, med al den frihed og forvirring det indebærer.

Vi bliver derfor nød til bevidst at forholde os til hvordan vi er sammen på, og man bliver nød til på en arbejdsplads og i sit eget privatliv at forholde sig til hvilke sociale regler der skal gælde. Hvis vi ikke gør det så er min pointe, at man risikerer at drukne i interne konflikter som ikke bliver løst på en ordentlig og konstruktiv måde. Dette medfører faldende arbejdsglæde og faldende tilfredshed med relationer i ens egen privatsfære.

Det er derfor afgørende hvad i gør som virksomhed eller enkeltpersoner. Jeg kan give jer inspiration til ændringer på jeres arbejdsplads og ændringer i jeres egen personlige adfærd.

Arbejdet i ConflictOR basereres på at sociale kompetencer kan tillæres og at de kan trænes. Jeg tror at alle kan lære at tackle uenigheder så de omdannes til konstruktiv energi og skaber udvikling.

Formålet med viden om konflikthåndtering er ikke at gøre alle til bedre mennesker, eller at påstå at alle konflikter kan løses rationelt. Formålet er at vise at der er måder, sprog og handlinger som åbner eller lukker af for andre mennesker. Og at vi har et valg.

Det kan derfor være en god investering for den enkelte virksomhed at øge medarbejdernes og ledelsens viden på området. Dette vil medvirke til større arbejdsglæde, forbedret arbejdsmiljø og mulighed for at håndtere konflikter så de medvirker til udvikling og vækst.

(Teksten kan gengives med korrekt kildeangivelse og henvisning til www.conflictor.dk)


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *