Alle konflikter hvor parterne har råderet over konflikten, kan principielt løses ved konfliktmægling. Konflikter kan hvis de får lov til at fortsætte både være forbundet med menneskelige og økonomiske omkostninger. En forudsætning for konfliktmægling er, at begge parter er indstillet på at deltage.

Konfliktmægling i virksomheder

Indenfor erhvervslivet kan mægling bruges i alle konflikter, hvor parterne selv har frihed til at aftale en løsning. Det kan eksempelvis være.

  • Mellem grupper eller enkeltpersoner hvor der er opstået en konflikt
  • Mellem kunder og virksomheden hvor der ønskes fortsat samarbejde , men hvor der er opstået en konflikt der hindrer dette
  • Mellem to virksomheder hvor der er opstået uenigheder, eksempelvis i kontraktforhold.
  • Mellem leder og medarbejdere hvor der er opstået en konflikt

Konfliktmæglingen sker oftest på virksomheden i et mødelokale eller lignende. Mæglingsmødet bør ikke ske på involveredes kontorer eller lignende. Alternativ kan konfliktmæglingen foregå i et lejet mødelokale eksempelvis på et hotel eller lignende. Ofte vil et ledelsespålæg om at deltage i konfliktmægling ikke bære frugt. Opfordringen til at deltage bør derfor ske i dialog med den ansatte.

Alle konfliktmæglinger indledes med at “Aftale om konfliktmægling” underskrives af parterne og mægler. Læs mere om vores værdier HER.

Konfliktmægling også kaldet mediation, er i Danmark en konfliktløsningsmetode der er relativt ukendt. I mange andre lande anvendes konfliktmægling i langt højere grad end i Danmark.

Konfliktmægling er en proces, der er tilrettelagt således, at parterne selv får mulighed for at løse deres konflikt. Konfliktmæglerens rolle består i at styre denne proces, så det foregår på en ordenlig og struktureret måde.

Jeg benytter mig af en metode der kaldes “den refleksive model”, der er udviklet af professor Vibeke Vindeløv fra Københavns Universitet. Du kan læse mere om den refleksive model her.

Konfliktmægling sikrer i modsætning til det almindelige retssystem at parterne bevarer kontrollen over de aftaler, der kan føre til konfliktens ophør. Samtidig med er konfliktmægling som altovervejende hovedregel også både hurtigere og billigere.

Har du brug for en yderlige uddybning eller er i tvivl om konfliktmægling kan bruges i jeres situation så kontakt Ronnie Siegumfeldt Andersen for råd og vejledning.