Da konfliktmægling i Danmark stadig er relativ ukendt er mange ofte i tvivl om hvordan konfliktmægling foregår. Det er vigtigt at være opmærksom på at en konfliktmægling ikke er en retssag hvor den ene part får medhold og den anden taber. Konfliktmægling er en proces som sigter imod at begge parter “mødes på midten”, og skaber løsninger med fælles gevinst.

Jeg benytter mig af “Den refleksive model” der er udviklet af Professor Vibeke Vindeløv fra Københavns Universitet. Den består af 6 faser. Faserne skal ikke forståes som en fast rækkefølge som følges slavisk.

Den dygtige konfliktmægler forstår i mine øjne at navigere mellem faserne således at forløbet giver mening for begge parter og mulighederne for at nå til en aftale maksimeres.

1. Fase: Mødets åbning
Under denne fase understreges det for parterne at mæglingsprocessen er frivillig. Der redegøres for hvorledes processen skal forløbe og spilleregler aftales.

2. Fase: Parternes redegørelse og dialog
Her får partenerne mulighed for at fortælle deres oplevelse af konflikten, herunder hvad den skyldes og hvilke konsekvenser den har haft.

3. Fase: Fælles problemformulering
Ud fra parternes redegørelse af konflikten identificeres en fælles problemformulering. Det sikres at parterne kan genkende sig selv i denne.

4. Fase: Løsningsmuligheder frembringes
Der afholdes en brainstorming i forhold til hvorledes konflikten kan bringes til ophør. Dernæst identificeres de løsningsforslag som begge parter kan leve med.

5. Fase: Aftalen forhandles
Parterne får til opgave at formulere en aftale så konflikten kan bringes til ophør. Aftalen indeholder elementer som tilgodeser begge parter.

6. Fase: Aftalen checkes og godkendes
Der spørges ind til hvad der skal ske såfremt aftalens punkter ikke overholdes. Der stilles spørgsmål der har til hensigt at få parterne til at reflektere over om aftalen er realistisk. Til sidst underskrives aftalen af parterne.

Har du brug for en yderlige uddybning eller er i tvivl om konfliktmægling kan bruges i din situation så kontakt mig gerne.

 


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *