Når en konflikt er opstået, er parternes opfattelse af hinanden ofte præget af negative forventninger. Problemet med dette er at disse negative forventninger kan eskalere konflikten, og gøre det sværere at skabe en konstruktiv konfliktløsning.

Pygmalioneffekten

Pygmalioneffekten eller som den også kaldes Rosenthaleffekten, er det psykologiske fænomen at folk fungerer ækvivalent til de forventninger der stilles til dem. Med andre ord, har vi positive forventninger forstærker vi de positive sider, og har vi negative forventninger så styrkes de negative sider.

Robert Rosenthal en amerikansk psykolog, satte sig for at undersøge begrebet “den selvopfyldende profeti”. Han offentliggjorde i 1968 sit studie om læreres forventninger til deres elever og deres faktiske præstationer.Forsøget viste at lærernes positive forventninger til børnene påvirkede børnenes faktuelle præstationer i en positiv retning. Det skræmmende var, at negative forventninger ligeledes havde den effekt at børnenes faktuelle præstationer blev påvirket i en negativ retning. Forsøget var så markant, at man af etiske årsager var nød til at afbryde det.

Konfliktløsning

pygmalioneffekten og konfliktløsning

Som det er illustreret i figuren, så skabes der en cyklus hvor positiv forventninger kan skabe et positivt resultat, og negative forventninger skaber et negativt resultat. Udfordringen er set i relation til konfliktløsning, at den negative cyklus ofte har fungeret i så lang tid at parterne med deres negative forventninger til modparten rent faktisk har formået at skabe en negativ virkelighed.

For at skabe grobund for, at de negative forventninger kan udskiftes med positive forventninger, må parterne først og fremmest indgå i en dialog. Et eksempel på en struktureret proces hvor dette er muligt er konfliktmægling.

Når tilliden til hinanden skal genskabes kræver det både tålmodighed og overblik i processen, men lykkes det at få skabt den grundlæggende tillid, vil det også være muligt at få vendt de negative forventninger til positive. Igennem denne proces skabes der således et resultat der er med til at påvirke parternes liv positivt i fremtiden.


1 Kommentar

Lene Larsen · 9. maj 2017 kl. 12:30 pm

Spændende læsning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *