Besøg vores blog

Pygmalioneffekten og konfliktløsning

Når en konflikt er opstået, er parternes opfattelse af hinanden ofte præget af negative forventninger. Problemet med dette er at disse negative forventninger kan eskalere konflikten, og gøre det sværere at skabe en konstruktiv konfliktløsning. Pygmalioneffekten Pygmalioneffekten eller som den også kaldes Rosenthaleffekten, er det psykologiske fænomen at folk fungerer Læs mere…

Retsmægling – konfliktmægling ved domstolen

Konfliktmægling ved domstolene kaldes retsmægling. Retsmægling har siden 2008 været landsdækkende i civile sager ved domstolene. Tiltrods herfor er brugen af retsmægling meget varierende alt efter hvor i landet man befinder sig. Rammerne for retsmægling i civile sager er beskrevet i retsplejelovens kapitel 27. Af dette kapitel fremgår at konfliktmæglingen kun Læs mere…